Kamervragen over bankboycot cannabis consumentenbond VVCC

PvdA-Kamerleden Mei Li Vos en Lea Bouwmeester hebben Kamervragen gesteld aan de minister van financiën over het weigeren van een rekening aan de Vereniging Voor Cannabis Consumenten (VVCC) door alle Nederlandse banken. De vereniging probeert al ruim anderhalf jaar vergeefs een bankrekening te openen.

Het bestuur van de VVCC, v.l.n.r. Rowena Huijbregts, Tom Selevsek en Daniël Vrolijk (foto © Gonzo media)
Het bestuur van de VVCC, v.l.n.r. Rowena Huijbregts, Tom Selevsek en Daniël Vrolijk (foto © Gonzo media)

In reactie op het Volkskrant-artikel ‘Klant van coffeeshop kan binnenkort weer pinnen‘ stuurde de VVCC een verklaring naar de krant. Citaat: “In 2009 zijn onze statuten gepasseerd bij de notaris, wij zijn ingeschreven in het Verenigingenregister en zijn daarmee een volwaardige rechtspersoon geworden. Daarna hebben wij onze aanvragen schriftelijk gedaan en hebben wij van Bizner, ABN/Amro en SNS Bank afwijzingen ontvangen. Uitsluitend ABN/Amro besloot onze statuten op te vragen, de andere banken hadden onze statuten kennelijk niet nodig bij hun oordeelvorming. Dit getuigt vooral van onnauwkeurigheid en onzorgvuldigheid.” De VVCC constateert dat ‘de vrijheid van vereniging zoals gegarandeerd in artikel 8 Grondwet kennelijk voor ons niet geldt’.

Lea Bouwmeester, drugswoordvoerder PvdA (foto © Gonzo media)
Lea Bouwmeester, drugswoordvoerder PvdA (foto © Gonzo media)

De Volkskrant liet dit toch vrij opzienbarende verhaal volledig liggen, maar dat gold gelukkig niet voor de Kamerleden Mei Li Vos en Lea Bouwmeester. Op 26 februari, zes dagen na de val van het kabinet, dienden zij de volgende Kamervragen in bij de minister van financiën:

1
Herinnert u zich uw antwoorden op Kamervragen van 9 juni 2009 betreffende bancaire dienstverlening aan coffeeshops, waarin u stelde dat banken een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de problematiek van de zgn. ‘unbankables’ aan te pakken?

2
Wat is, in dit licht, uw mening over het feit dat ook de Vereniging voor Cannabis Consumenten (VVCC) niet in staat blijkt te zijn om bij een bank een bankrekening te krijgen?

3
Deelt u de mening dat het weigeren van een bankrekening zonder opgaaf van redenen of heldere criteria ongewenst is?

P&W_24_2_2010_Rowena_Huijbregts
Rowena Huijbregts bij het Pauw & Witteman softdrugs debat, 24 februari 2010

4
Welke maatregelen of aanwijzigen heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) genomen om de problematiek van de ‘unbankables’ op te lossen?

5
Deelt u de mening dat er, indien banken blijven persisteren in het weigeren van unbankables, dan maatregelen genomen moeten worden, ook om te voorkomen dat de cannabissector in de illegale sfeer vervalt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om de banken te dwingen het probleem aan te pakken?

Als bijlage voegde het duo de passage uit de Handelingen (vergaderjaar 2008-2009, nummer 3143) toe en kopieën van afwijzingsbrieven van vier banken. De VVCC heeft inmiddels een aanvraag voor een bankrekening gedaan bij de ASN bank, waarin nog eens duidelijk uitgelegd wordt dat de VVCC een niet-commerciële belangenvereniging is:

Het VVCC-bestuur op Cannabis Bevrijdingsdag 2009 (foto © Gonzo Media)
Het VVCC-bestuur op Cannabis Bevrijdingsdag 2009 (foto © Gonzo Media)

“Het doel van onze vereniging is als onafhankelijke organisatie een platform te vormen om belangen van de cannabisconsument in het algemeen te behartigen en heersende vooroordelen ten aanzien van cannabis weg te nemen en wetenschappelijk verantwoorde informatie en educatie te verstrekken aan zowel cannabisgebruikers als niet-gebruikers (ouders, opvoeders). Hiertoe willen wij diverse projecten opstarten om ongeïnformeerdheid en desinteresse te verhelpen. De Vereniging Voor Cannabis Consumenten heeft niets te maken met de in- en verkoop van cannabis. Het aanwenden of “consumeren”van cannabis is niet strafbaar gesteld bij Opiumwet, zoals u wellicht weet.”

Daniël Vrolijk (rechts) en Tom Selevsek, VOC-vergadering Den Haag, juni 2009 (foto © Gonzo media)
Daniël en Tom, VOC-vergadering Den Haag, juni 2009 (foto © Gonzo media)

De VOC steunt de VVCC actief bij haar strijd en hoopt dat de bankproblemen na anderhalf jaar eindelijk voorbij zullen zijn, zodat de vereniging normaal kan functioneren. Het is meer dan schandalig dat banken op eigen houtje kunnen beslissen dat de grondwettelijke vrijheid van vereniging niet geldt voor mensen die cannabis gebruiken. Dat er in de media nauwelijks aandacht is voor deze beschamende gang van zaken is evenzeer schandalig.

De VVCC verdient de steun van elke blower in Nederland: als je nog geen lid bent, kun je dat hier voor vijf euro per jaar worden.

Zie ook: Schriftelijke vragen gesteld over bancaire dienstverlening aan VVCC (weblog Lea Bouwmeester)

Klik hier voor een PDF-versie van de brief van de VVCC aan de Volkskrant.
Klik hier voor een PDF-versie van de Kamervragen van Vos en Bouwmeester.

VVCC_logo_2010

Comment (1)

 • schilder 18/03/2010 at 4:42 pm Reply

  1000000 mensen in nederland roken cannabis,
  dat is ongeveer 500 000 gram per dag ,
  5 ton wiet is 250 0000 euro zonder belasting
  en nog veel vaker geen BTW
  dat is veel per dag dat de staat misloopt ,
  verboden hebben nog nooit iets goeds gedaan ,
  en dat volgens mij (naar americaans model), maffia gecreerd ,

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*