Definitief einde aan tijdperk Balkenende

Nu JP de MP voor de vierde keer gestruikeld is, mogen we aannemen dat het tijdperk Balkenende definitief voorbij is. Een tijdperk waarin repressie tegen en criminalisering van cannabis en andere roesmiddelen hoogtij vierde.

Demonstratie tegen het tweede kabinet Balkenende, Amsterdam, 3 oktober 2004 (foto© Gonzo media)
Demonstratie tegen Balkenende II, Amsterdam, 3 oktober 2004 (foto © Gonzo media)

Een greep uit de maatregelen en plannen die onder Balkenendes leiding tot stand kwamen sinds 22 juli 2002, de dag dat zijn eerste kabinet werd geïnstalleerd:

2003:
Inwerkingtreding wet BIBOB, die regelmatig misbruikt zal worden om coffeeshops te sluiten.

2004:
Cannabisbrief met aanscherping cannabisbeleid.
Notitie ‘Integrale aanpak hennepteelt’.
‘Actieplan Ontmoediging Cannabis’.
Totaalverbod op ephedra-plant.

2005:
Kamermeerderheid (91 voorstemmers) en o.a. CDA-burgemeester Leers pleiten voor experiment met gereguleerde cannabisteelt. Balkenende zegt: nee.

2006:
Verhoging van de strafmaat voor beroeps- of bedrijfs-matige teelt, bezit, handel of productie van grote hoeveelheden softdrugs van vier naar zes jaar; strafbaarstelling van deelname aan organisatie die drugshandel/productie/smokkel tot oogmerk heeft. Als ‘grote hoeveelheden’ gelden 500 gram cannabis of 200 cannabisplanten.

2007:
Wijziging Opiumwet: mogelijkheid voor burgemeesters om bestuursdwang toe te passen bij verkoop van drugs in ‘woningen en lokalen’. Regeerakkoord: “Coffeeshops bij scholen worden gesloten en coffeeshops in de grensstreek worden tegengegaan. De bestrijding van grootschalige wietteelt wordt geïntensiveerd. Er komen geen experimenten (…).”

© Ruben L. Oppenheimer
© Ruben L. Oppenheimer

Open brief aan Balkenende met oproep om zich in te zetten voor nieuwe internationale verdragen over cannabis, ondertekend door o.a. Dries van Agt en Els Borst. Balkenende zegt: nee.

2008:
Inwerkingtreding Tabakswet met algeheel rookverbod voor horeca, inclusief coffeeshops.
Inwerkingtreding paddoverbod: 186 soorten paddestoelen verboden.
Instelling Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt.
CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel tijdens CDA-congres: “Op naar de nul coffeeshops!”
Ruim 30 gemeenten vragen kabinet na de Wiettop in Almere om ruimte voor een experiment met gereguleerde cannabisteelt. Balkenende zegt: nee.

2009:
Introductie ‘Cannachopper’ om wietteelt op te sporen.

2010:
Balkenende kapittelt de Amsterdamse burgemeester Job Cohen omdat hij geen afstandscriterium voor coffeeshops nabij scholen wil invoeren.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*