VOC organiseert emailbombardement op Tweede Kamer

Amsterdam, 2 februari 2010

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) organiseert deze week een “emailbombardement” op de Tweede Kamer, waar donderdag 4 februari het Hoofdlijnendebat Drugsbeleid op de agenda staat.

Het debat gaat over de brief van het kabinet van 11 september 2009 (zie bijlage) waarin de richting wordt aangegeven waarin het drugsbeleid in Nederland de komende jaren moet uitgaan.

De VOC heeft de afgelopen maanden intensief lobby gevoerd bij de verschillende fracties van de Tweede Kamer en gepleit voor een verdergaande regulering van de cannabismarkt (zie bijlage) . De vereniging, die vorig jaar ontstond na afloop van het Cannabistribunaal in Den Haag, roept al haar medestanders op om de komende dagen de leden van de Tweede Kamer te bestoken met e-mails waarin hen duidelijk wordt gemaakt wat in dit debat van hun wordt verwacht. Onderstaande tekst vormt de basis voor deze mails.

Deze tekst is ook als ‘Open brief aan de volksvertegenwoordiging’ naar de opinieredacties van alle landelijke kranten verstuurd en de mailbom-actie is overgenomen door o.a. Stichting Legalize! en het populaire Wietforum.nl.

Veel goeds verwacht de VOC niet van dit debat, volgens woordvoerder Joep Oomen: “Er is op dit moment geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een echte stap in de goede richting. Het is nu vooral zaak om te voorkomen dat de afbraak van het gedoogbeleid verder wordt vastgelegd in beleidsvoornemens voor de komende jaren.”

Geachte volksvertegenwoordiger,

Deze week debatteert u over het drugsbeleid. Ik maak mij grote zorgen over de richting waarin dit beleid zich de laatste jaren ontwikkelt. Harm reduction -beperking van de schade door drugs- is verruild voor repressie en criminalisering. Het aantal coffeeshops is gehalveerd, de gedoogde bezits- en verkoophoeveelheid ging van 30 naar 5 gram en (thuis)teelt van cannabis wordt keihard vervolgd.

Waar Nederland voor repressie kiest, opteren steeds meer landen (Portugal, Tsjechië, VS) voor decriminalisering. Juist nu zou Nederland zich internationaal hard moeten maken voor regulering van cannabis. Job Cohen onderstreepte dit onlangs in een brief aan het kabinet: ‘Het internationale politieke getij oogt gunstig voor het Nederlands beleid. President Obama heeft verklaard dat hij het drugsbeleid zal stoelen op zakelijke, niet ideologische basis.’

Dat is precies waar het drugsdebat om draait: de keuze tussen een rationele, pragmatische benadering en een ideologische aanpak, zonder oog voor doelmatigheid.

Het repressieve beleid van de afgelopen jaren creëert meer problemen dan oplossingen. Zo maakte de jacht op kleine thuiskwekers de weg vrij voor de ‘grote jongens’ die de teelt nu beheersen. Het ‘afstandscriterium’ voor coffeeshops bij scholen wordt ook door de Commissie van de Donk als nutteloos beoordeeld.* Minderjarigen komen immers nu al geen enkele coffeeshop in. Ook een pasjessysteem om toeristen te weren is het paard achter de wagen spannen: geweigerde toeristen zijn een gedroomde doelgroep voor drugsrunners en andere illegale dealers, met alle overlast van dien.

Op u rust de verantwoordelijkheid mee te beslissen over de kant die we met cannabis opgaan. Verdere decriminalisering en daarmee kwaliteitscontrole, transparante bedrijfsvoering en belastingafdracht? Of meer repressie en dus meer productvervuiling, geweld en criminaliteit en besteding van honderden miljoenen belastinggeld? Nu al klaagt de politie dat cannabis hun grootste zorg is. Het is een schande dat zoveel capaciteit wordt besteed aan de ‘bestrijding’ van dit relatief onschuldige roesmiddel, terwijl er te weinig capaciteit is voor de aanpak van ernstiger criminaliteit, zoals gewelddadige inbraken, overvallen, mensenhandel etc.

Over de gezondheidsschade van cannabis rapporteerde het RIVM vorig jaar uitgebreid.** In hun ranking van drugs -van meest naar minst schadelijk- eindigde alcohol op de derde plaats, tabak op vier en cannabis op elf. Bestaande problemen rond cannabis zijn alleen door verdere decriminalisering adequaat aan te pakken: evenmin als alcohol of tabak hoort cannabis in de strafwet thuis.

De vraag die u voor u zelf moet beantwoorden is deze: laten we cannabis aan criminelen over of gaan we eindelijk fatsoenlijk reguleren, net als bij tabak en alcohol, middelen met aanzienlijk grotere gezondheidsrisico’s?

P.S.: op www.voc-nederland.org vindt u meer informatie over dit onderwerp

*: Geen deuren, maar daden, pag. 44: ‘de commissie is -gehoord signalen uit het (onderwijs)veld- niet overtuigd van het generieke nut (en effectiviteit) van deze algemene bepaling’.
**: Zie www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340001001.html


VERENIGING VOOR OPHEFFING VAN HET CANNABISVERBOD

Joep Oomen

Tel. + 32 (0)3 293 0886 / Mob. + 32 (0)495 122644

E-mail: joep@voc-nederland.org / www.voc-nederland.org

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*