Van Lanschot Bankiers mag coffeeshop niet weren

Van Lanschot Bankiers in Den Bosch heeft ten onrechte de betaalrekening van de Maastrichtse coffeeshop Cool Running opgezegd. Dit oordeelde de Bossche voorzieningenrechter maandag in een zaak die Cool Running tegen de bank had aangespannen.Cool_Running_Maastricht

Van Lanschot had de rekening opgezegd omdat de relatie met de coffeeshop ‘een onaanvaardbaar risico voor haar integriteit en reputatie’ vormde. Alle verkopen in de shop worden contant betaald; maandelijks wordt de omzet in briefjes van vijftig euro bij de bank gestort. Volgens Van Lanschot brengen die stortingen risico’s met zich mee en ‘weet ze niet of ze meewerkt aan onoorbare praktijken dan wel strafbare handelingen zoals witwassen faciliteert’. Van die redenering liet rechter J. Strijbos weinig heel in zijn vonnis: ‘De rol van de bank is in dit geval slechts zeer bescheiden; Van Lanschot is geheel passief in het aannemen van het contante geld en haar rol bestaat verder slechts uit het administreren van de rekening. Van Lanschot biedt geen kredietfaciliteit of andere bankfaciliteit; laat staan een faciliteit waarbij een grote vertrouwensband vereist is.’

Van_Lanschot_Bankiers_logoFijntjes wees de rechter op de maatschappelijke functie van de bank en de ‘daarmee corresponderende verantwoordelijkheden’. ‘De omstandigheid dat een betrokken rekeninghouder niet bij een andere bank voor de betrokken faciliteit terecht kan, brengt mee dat Van Lanschot in verdergaande mate met de belangen van haar wederpartij rekening moet houden dan een willekeurige andere dienstverlener in een contractuele relatie.’ De rechter veroordeelde Van Lanschot om de bancaire relatie ‘onverkort op de tot op heden gebruikelijke wijze voort te zetten’, met een dwangsom van duizend euro per dag dat de bank dit nalaat. Ook moet Van Lanschot de proceskosten betalen. Het volledige vonnis is hier na te lezen.

Zie ook: Van Lanschot Bankiers moet van rechter betaalrekening met coffeeshophouder voortzetten (Juridisch Dagblad)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*