VNG: Kabinetsplannen lossen problemen coffeeshops niet op

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept de Tweede Kamer op meer ruimte te scheppen voor gemeenten om ‘problemen rond coffeeshops aan te pakken’. De kabinetsplannen bieden hiervoor onvoldoende mogelijkheden, aldus de VNG in een persbericht van 3 februari.

VNG-logo‘In het belang van de openbare orde en de volksgezondheid is een verdere regulering van het coffeeshopbeleid nodig’, stelt de VNG. Een ander kritiekpunt op de hoofdlijnenbrief drugsbeleid gaat over de ‘internationale dimensie van de drugsproblematiek’, die het kabinet ‘bewust negeert’ in haar brief. ‘Dat is niet terecht. Juist nu de nieuwe drugsnota wordt voorbereid, vraagt deze problematiek Europese afstemming.’

Rob van Gijzel en Job Cohen, Wiettop Almere, 21 november 2008 (foto © Gonzo media)
Rob van Gijzel en Job Cohen, Wiettop Almere, 21 november 2008 (foto © Gonzo media)

De VNG steunt het stopzetten van een proefproject rond softdrugs door de gemeente Eindhoven. In een opinieartikel in NRC/Handelsblad van 4 februari schrijft de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (PvdA):

‘Het kabinet heeft er in september 2009 voor gekozen om het advies [van de commissie Van de Donk] niet te volgen en regulering van de teelt uit te sluiten. Een gemiste kans. (…) De gemeente Eindhoven was ondertussen door het kabinet gevraagd deel te nemen aan een pilot rond softdrugs. Nu het kabinet lijkt vast te houden aan de ‘illegale’ toevoer en daarmee de banden met de criminele organisaties onaangeroerd laat, zien wij geen heil meer in een pilot binnen de door het kabinet geformuleerde voorwaarden. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunt de door Eindhoven gekozen beleidslijn. Hiermee zijn we politiek-maatschappelijk terug bij af.’

Eberhard_van_der_Laan_foto_VWS
Eberrhard van der Laan (foto: VWS)

VNG-voorzitter Ralph Pans sprak in een interview met BNR over ‘het grote zwijgen’ van het kabinet; zowel over de achterdeur als over de internationale dimensie van het drugsbeleid. Overigens wil de VNG ook meer mogelijkheden voor ‘regulering van de voordeur’, lees: pasjessystemen om buitenlandse bezoekers uit coffeeshops te weren.

Eberhard van der Laan (PvdA), minister van Wonen, Wijken en Integratie, gaf in NRC Weekblad afgelopen weekend een aardige analyse van de politieke puinhoop onder Balkenende:
‘We komen uit de tijd dat de politiek niet verwoordde wat er in de samenleving aan problemen was. Maar nu is het andersom. We zijn in de politiek agressiever en minder oplossingsgericht dan in de samenleving. Daar kunnen mensen het nog opbrengen om van elkaar te houden en normaal te doen.’ Eberhards conclusie, na ruim een jaar deelname aan Balkenende IV: ‘Het is nog veel mieser dan ik dacht.’

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*