Drugsdebat op lange baan: herrie in het kabinet

Er was geen drugsdebat nodig om duidelijk te maken dat binnen het kabinet stevig wordt geruziet over het drugsbeleid. ‘CDA en PvdA botsen over growshops’ meldde het RTL journaal afgelopen woensdag, een dag voordat het debat plaats zou vinden. Donderdag werd dat debat voor de zoveelste keer uitgesteld, ‘wegens ziekte van minister Ab Klink‘.

Rob van Gijzel, PvdA-burgemeester van Eindhoven (foto © Gonzo media)
Rob van Gijzel, PvdA-burgemeester van Eindhoven (foto © Gonzo media)

Opvallend genoeg is er geen nieuwe datum gepland; de hete aardappel wordt op de lange baan geschoven. De media besteedden afgelopen week, mede dankzij het mail-bombardement van de VOC aan de Tweede Kamer, ruim aandacht aan het drugsbeleid en de onenigheid hierover binnen het kabinet. De tekst van de VOC-mailbom verscheen in het Parool en het Eindhovens Dagblad.

NRC/Handelsblad publiceerde een opinieartikel van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) met als titel ‘Reguleer die wietteelt nu eindelijk‘. Zijn conclusie: ‘Als de Tweede Kamer de problemen rond wiet echt wil aanpakken, is er maar één keuze: sta experimenten met gereguleerde teelt toe, zorg voor geld om te handhaven, verbied grootschalige coffeeshops, reguleer de verkoop en geef experimenteerruimte aan gemeenten.’

Gerd Leers (foto © Gonzo media)
Gerd Leers (foto © Gonzo media)

Nog sterker is het stuk ‘Laffe politici kiezen bewust voor het foute cannabisbeleid’ van CDA-er Gerd Leers, ex-burgemeester van Maastricht, in de Volkskrant van 4 februari. Citaat: ‘Weten dat het gezonder kan, weten dat het veiliger kan, maar het toch niet doen omdat het slecht uit te leggen is aan ‘de kiezer’; dat is hypocriet. Dat is laf. Het lijkt – op de korte termijn – de kiezer te behagen, maar het draagt op de lange termijn weer een steentje bij aan het failliet van het politieke gezag.’

Het RTL4 journaal liet woensdag zien hoe lijnrecht het CDA en de PvdA tegenover elkaar staan. Kamerlid Cisca Joldersma (CDA) komt met een eigen wetsvoorstel om growshops te verbieden, omdat het kabinetsvoorstel nu al twee jaar op zich laat wachten.

Lea Bouwmeester, drugswoordvoerder PvdA (foto © Gonzo media)
Lea Bouwmeester (foto © Gonzo media)

Lea Bouwmeester (PvdA) maakte onmiddellijk gehakt van dat voornemen:  ‘Als je dat echt wil doen, dan is het wel nodig dat je het regeerakkoord openbreekt. En als we dat dan toch gaan doen hebben wij een beter alternatief, dat is namelijk het reguleren van de hele teelt. Dan ben je gelijk af van de overlast en criminaliteit in de wijk, dan wordt de coffeeshop een transparante onderneming. Daarmee los je de problemen echt op.’

Dat Joldersma op ramkoers ligt blijkt ook uit een filmpje dat woensdag op de CDA-website verscheen. Citaat: ‘Het CDA zal met oplossingen blijven komen die helpen op weg naar nul coffeeshops.’ De scherpste analyse kwam van GeenStijl‘s ‘Brusselmans’ onder de weinig subtiele kop ‘CDA en VVD: Ga eens dood met je drugsbeleid‘.
Brusselmans: ‘Het verbod wat zo’n ubergristentteef als Cisca Joldersma voorstaat valt natuurlijk te verwachten van een religieuze moraalpartij als het CDA. Maar dat de VVD (en voor ons part ook de PVV) eveneens instemt met een plan dat 100% meer drugsproblematiek zal veroorzaken is pas echt misdadig.’
De link naar de VOC-site in het GeenStijl-artikel leidde tot een tsunami aan nieuwe bezoekers.

Cisca Joldersma, drugswoordvoerder CDA (foto © Gonzo media)
Cisca Joldersma, drugswoordvoerder CDA (foto © Gonzo media)

Het mail-bombardement van de VOC leverde een aantal interessante reacties op van Kamerleden. Zie hieronder de mails van Krista van Velzen (SP) en de afdeling voorlichting van de PvdA.

Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan deze succesvolle actie: hartelijk bedankt!

________________________________________
Van: Velzen van Krista [K.vVelzen@tweedekamer.nl]
Verzonden: donderdag 4 februari 2010 17:06
Onderwerp: RE: Hoofdlijnendebat drugsbeleid

Hartelijk dank voor uw email over het drugsbeleid in Nederland. Goed dat u dit onder onze aandacht heeft gebracht voor het hoofdlijnen debat drugsbeleid. Dit debat dat op 4 februari plaats zou vinden is helaas uitgesteld wegens het ziek zijn van een van de ministers.
Het standpunt van de SP is al jaren dat het veel verstandiger zou zijn softdrugs te legaliseren. Dat voorkomt dat de georganiseerde misdaad enorm veel geld verdient met de productie en handel in softdrugs en maakt ook kwaliteitscontroles van de softdrugs die in coffeeshops wordt aangeboden mogelijk. Wat mij betreft wordt ook de achterdeur nu dus gereguleerd, ik heb al herhaaldelijk gepleit voor experimenten met teelt.
Op het afstandscriterium met betrekking tot scholen heeft de SP al herhaaldelijk kritiek gehad, en ook de ranglijst van het RIVM is mij bekend.
Dit alles zal ik namens de SP inbrengen bij het debat over drugs.

Ik weet dat de PvdA ideeën heeft die aardig in de buurt van de mijne komen en in ieder geval proberen te bestaande problemen op te lossen in plaats van te vergroten zoals het CDA wil. Ik doe mijn best om de PvdA aan haar verkiezingsbeloftes te houden, maar met twee regeringspartijen die elkaar in de haren vliegen over dit onderwerp en met een regeerakkoord waarin CDA, PvdA en CU hebben afgesproken dat er niets verandert heb ik er een hard hoofd in. Om dingen te veranderen zijn er toch Kamermeerderheden nodig en die zie ik op dit moment nog niet ontstaan. Ik zal proberen de PvdA zover te krijgen dat ze het tijdens dit debat niet alleen bij woorden laten maar ook overgaan tot daden. Dit zou kunnen door wel degelijk over te gaan tot (experimenten met) legale kweek. Het regeerakkoord is al eerder opengebroken, maar of de PvdA bereid is om echt door te pakken en dus de strijd met het CDA en de CU aan te gaan is de grote vraag. De SP blijft zich inzetten voor het legaliseren van softdrugs. Nogmaals dank voor uw bijdrage aan de discussie.

vriendelijke groet,

Krista van Velzen
SP Tweede-Kamerlid
postbus 20018
2500 EA Den Haag
070-3183044

________________________________________
Van: Publieksvoorlichting PvdA [pvda_voorlichting@tweedekamer.nl]
Verzonden: donderdag 4 februari 2010 16:05
Onderwerp: Re: DS: Hoofdlijnendebat drugsbeleid

Vriendelijk dank dat u de moeite heeft genomen een email met uw bezorgdheid over het Nederlandse drugsbeleid te sturen.

Voor een deel gaat het goed met het Nederlands softdrugsbeleid. Mensen boven de 18 jaar kunnen op een verantwoorde manier aan hun softdrugs komen en dat is een groot goed.
Er zijn echter ook problemen, jongeren die teveel blowen, overlast en criminaliteit. De PvdA wil de problemen aanpakken, zodat het positieve van het coffeeshopbeleid kan blijven bestaan. Voor de PvdA staat het belang van de volksgezondheid hierbij voorop.

De PvdA wil de keten van softdrugs zo organiseren dat er geen ruimte is voor gezondheidsschade, overlast en criminaliteit.
Dat willen wij op de volgende manier bereiken:

De coffeeshop moet een normale onderneming zijn. Dus de keten van teelt, inkoop en verkopen reguleren en zo organiseren dat ze niet gedwongen zijn tot het illegale circuit. De onderneming moet transparant worden.
Overlast en criminele praktijken in wijken en grensregio’s met kracht tegengaan
Uitval van jongeren als gevolg van gebruik softdrugs met kracht bestrijden. Hierdoor kan iedere jongere meedoen en wordt overlastgevend tot soms crimineel gedrag aan toe voorkomen.

Elke gemeente kent zijn eigen vraagstukken, daarom moet er de vrijheid voor maatwerk blijven en het Kabinet moet gemeenten ondersteunen.
Alleen door de problemen rondom cannabis aan te pakken, kan het goede overeind blijven.

Deze lijn zal PvdA woordvoerder Lea Bouwmeester namens de fractie inzetten tijdens het debat.

Ik hoop dat ik hierbij voldoende antwoord heb gegeven op uw vraag.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Voorlichting PvdA
Plein 2 | Postbus 20018 | 2500 EA Den Haag
Partij van de Arbeid | http://www.pvda.nl

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*