Bos waarschuwt banken: stop boycot coffeeshops

In een brief aan de Tweede Kamer maant minister van financiën Wouter Bos de banken hun boycot van coffeeshops te beëindigen. Bos heeft de Nederlandse Vereniging van Banken ‘uitdrukkelijk verzocht haar leden te vragen het beleid van banken van categoraal weigeren van coffeeshops te herzien’.

Wouter Bos demonstreert tegen het tweede kabinet Balkenende (foto © Gonzo media)
Wouter Bos demonstreert tegen het tweede kabinet Balkenende (foto © Gonzo media)

In de vier pagina’s tellende brief van 18 januari gaat Bos uitgebreid in op de problemen van coffeeshops wiens rekening door de bank wordt opgezegd. Hij vindt ‘de dreigende situatie dat coffeeshops van iedere vorm van bancaire dienstverlening uitgesloten worden ongewenst’. De afgelopen maanden heeft Bos ‘goed overleg’ gevoerd met de NVB en de Nederlandsche Bank over de kwestie.  ‘Daarbij is naar voren gekomen dat verschillende banken beleid hebben vastgesteld dat ertoe strekt dat zij hun bestaande bancaire relaties met coffeeshops beëindigen en geen nieuwe relaties met coffeeshops aangaan.’

Dat kan dus niet, vindt Bos: ‘Vanuit mijn perspectief is het noodzakelijk dat zeker gesteld wordt dat naast legale ook gedoogde bedrijven toegang hebben tot betaalfaciliteiten. Deze bedrijfstakken categoraal uitsluiten van betaalfaciliteiten die noodzakelijk zijn voor een maatschappelijk geaccepteerde deelname aan het economisch verkeer, is ongewenst.’

Foto © Gonzo media
Foto © Gonzo media

Tijdens de gesprekken die de VOC eind 2009 op het Binnenhof voerde,  stond de bankenkwestie prominent op de agenda. Bos houdt een stok achter de deur voor het geval de banken volharden in hun boycot: ‘Hoewel ik regelgeving niet uit wil sluiten, heeft een oplossing waarbij banken vrijwillig coffeeshops blijven accepteren mijn voorkeur. Ik heb de NVB daarom uitdrukkelijk verzocht haar leden te vragen het beleid van banken van categoraal weigeren van coffeeshops te herzien. In plaats daarvan zou een individuele toetsing kunnen plaatsvinden van de mate waarin een specifieke coffeeshop een acceptabel of onacceptabel risico vormt voor de bank. De voorzitter van de NVB heeft mij toegezegd dat de banken hiertoe bereid zijn.’

Eind goed, al goed? Dat moeten we nog even afwachten. Het is in elk geval verheugend dat tenminste één lid van het kabinet opkomt tegen criminalisering van de cannabisbranche. Nu de rest nog…

Klik hier voor een PDF van de brief van Bos.

Zie ook: Klant van coffeeshop kan binnenkort weer pinnen (Volkskrant 19-1-2010)

In een brief aan de Tweede Kamer maant minister van financiën Wouter Bos de Nederlandse banken hun boycot van coffeeshops te beëindigen. Bos heeft de Nederlandse Vereniging van Banken ‘uitdrukkelijk verzocht haar leden te vragen het beleid van banken van categoraal weigeren van coffeeshops te herzien’.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*