Klink: ‘geen groeiend gebruik cannabis door minderjarigen’

Ab Klink, minister van VWS, heeft ‘geen aanwijzigingen dat er sprake zou zijn van groeiend gebruik van cannabis onder minderjarigen’. Hij schrijft dit in antwoord op Kamervragen van drie leden van de ChristenUnie.

© Derrick Bergman / Gonzo media
Foto © Derrick Bergman / Gonzo media

Klink (CDA) benadrukt dat het merendeel van de jongeren die worden opgenomen wegens ‘cannabisverslaving’ kampt met ‘meervoudige problematiek’. Klink: ‘behalve problematisch gebruik van alcohol en drugs (doorgaans cannabis maar ook cocaïne en soms andere middelen) spelen ook ernstige gedragsproblemen een rol. Een deel van de jongeren is licht verstandelijk gehandicapt. Bovendien is crimineel gedrag geen uitzondering terwijl de gezinssituatie lang niet altijd een solide basis vormt.’

De drie ChristenUnie-Kamerleden stelden hun vragen naar aanleiding van een item in het NOS-journaal van 21 september 2009, waaruit bleek dat in het voorgaande jaar 370 jongeren in Nederland voor ‘cannabisverslaving’ werden behandeld in een kliniek. Klink nam ruim de tijd voor zijn antwoorden: de vragen dateren van 24 september, zijn antwoorden kwamen op 17 december en werden gepubliceerd op 7 januari 2010.

Op de vraag of hij de mening deelt dat ‘tot voor kort de indruk werd gewekt dat cannabis geen verslavende werking heeft’, antwoordt Klink: ‘Die mening deel ik niet. In de beschikbare informatie en voorlichting worden de risico’s en mogelijke gevolgen (waaronder de verslavende werking) van cannabisgebruik duidelijk aangegeven.’

Ab Klink heeft net een DVD van het Cannabis Tribunaal gekregen van VOC-er Jackie Woerlee (foto: Canna Embassy / Darpan van Kuik)
Klink heeft net een Cannabis Tribunaal DVD gekregen van VOC-er Jackie Woerlee (foto: Darpan van Kuik)

Klink refereert aan de hoofdlijnenbrief drugsbeleid van het kabinet van 11 september, waarin wordt aangegeven dat ‘in de toekomst meer dan tot nu toe het geval is (zal) worden gecommuniceerd dat het niet normaal is om alcohol en en drugs te gebruiken op jonge leeftijd’.

Dat hier sprake is van voortschrijdend inzicht blijkt uit eerdere uitspraken van de minister over mogelijke verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol van zestien naar achttien. Te gast bij het programma Buitenhof verklaarde hij op 23 november 2008: ‘Om nu te gaan zeggen dat iemand van zeventien geen pilsje mag nemen, dat vind ik veel te ver gaan.’

De zeven Kamervragen en de antwoorden van Klink vind je hier.
Zie ook: Klink: toename behandelplaatsen is oorzaak van stijging ‘cannabisverslaafden’

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*