Klink: toename behandel-plaatsen is oorzaak van stijging ‘cannabisverslaafden’

Vlak voor kerstmis kwam VWS-minister Ab Klink (CDA) met opmerkelijke antwoorden op vragen van SP-Kamerlid Langkamp. Op de vraag hoe het komt dat er steeds meer jongeren opgenomen moeten worden vanwege ‘cannabisverslaving’ antwoordt Klink: ‘Het aantal klinische behandelplaatsen voor jongeren is en wordt uitgebreid. Dit vormt mijns inziens de belangrijkste verklaring voor de toename van het aantal jongeren in jeugdklinieken.’

Ab Klink (foto: Wikipedia)
Ab Klink (foto: Wikipedia)

Een opvallend openhartige uitspraak van Klink; het directe belang van de hulpverleningsindustrie bij zoveel mogelijk ‘verslaafde’ klanten wordt door politici doorgaans ontkend of op zijn minst verbloemd. Jongeren met een ‘cannabisverslaving’ vormen een geweldige groeimarkt voor de hulpverlening; Klink heeft het over een behandeling op de ‘detoxificatie-afdeling’ van drie tot acht weken, met daarna nog eens drie tot negen maanden op de ‘behandelafdeling’.

SP-Kamerlid Marianne Langkamp stelde haar vragen naar aanleiding van een item in het NOS-journaal van 21 september. Uit een rondgang van de redactie bleek dat in 2008 in totaal 370 jongeren met een ‘cannabisverslaving’ opgenomen werden in een jeugdkliniek. Discussie over de vraag of jongeren die al problemen hebben ook meer blowen of dat die problemen worden veroorzaakt door het blowen is aan de redactie niet besteed, blijkt uit de eerste zin van het item: ‘Steeds meer jongeren raken door het blowen aan lager wal.’

Peter_Cohen_2009_876
Peter Cohen (foto © Derrick Bergman / Gonzo media)

In zijn essay ‘De cultuur van het cannabisverbod’ (2007) schrijft psycholoog en socioloog Peter Cohen dat er ‘belangrijke functies cq voordelen verbonden kunnen zijn voor instanties die het verbod (op cannabis) uitvoeren’. Dat geldt voor politie en justitie en bijvoorbeeld voor de bedrijven die worden ingeschakeld om wietplantages te ontruimen, maar ook voor de hulpverlening. Cohen: ‘Er is ook een perfide winstmachine ontstaan rond de gedwongen behandeling van cannabisgebruikers, niet alleen in de VS.’

Die winstmachine begint in Nederland onmiskenbaar warm te draaien. Klink: ‘In 2006 waren er 30 behandelplaatsen, op dit moment zijn er 106 behandelplaatsen, eind van dit jaar zullen er ruim 150 behandelplaatsen gerealiseerd zijn en in 2010 zal het aantal uitgebreid worden tot in totaal ruim 300 behandelplaatsen.’

De vragen en de antwoorden van Klink vind je hier.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*