Klink reageert op mediwiet-nota D66

Ab Klink, minister van volksgezondheid, is er ‘in principe vóór dat medicinale cannabis wordt opgenomen in het basispakket’. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op de initiatiefnota van D66, ‘Toegankelijker medicinale cannabis’. De kans dat dit ook echt gebeurt lijkt echter klein.

Medicinale cannabis, geproduceerd door Bedrocan
Medicinale cannabis, geproduceerd door Bedrocan

Klink ziet een ‘duidelijke rol voor de overheid om de grondstof beschikbaar te stellen aan onderzoekers en farmaceutische bedrijven, zodat zij verzekerd zijn van een gestandaardiseerde medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit’. Maar het is geen overheidstaak om zelf een geneesmiddel op de markt te brengen, vindt de bewindsman.

Boris van der Ham (D66) pleit in zijn nota voor het het aanbieden van tien cannabis-soorten in de apotheek. Klink:  ‘Ik ben me ervan bewust dat er een grote verscheidenheid is aan cannabis-varianten. Net als bij veel andere geneesmiddelen kan de mate van werkzaamheid en effectiviteit mede bepaald zijn door de stofwisseling van een patiënt. Dit betekent dat de ene patiënt (heel) anders kan reageren op een geneesmiddel dan een ander patiënt.’

Boris van der Ham en DC Lama, Cannabis Bevrijdingsdag Amsterdam, 9 mei 2009
Boris van der Ham en DC Lama, Cannabis Bevrijdingsdag Amsterdam, 9 mei 2009

Sinds 2007 is er een derde cannabisvariant verkrijgbaar. ‘Hierbij valt echter wel op,’ schrijft Klink, ‘dat, ondanks het feit dat een groot deel van de patiënten aangaf behoefte te hebben aan deze variëteit, de afname van deze variëteit in de praktijk tot op heden gering is.’ Klink staat ‘in principe niet afwijzend tegenover een mogelijke uitbreiding van varianten mits dit tegemoet komt aan de behoefte van een groot deel van de patiënten’.

Zo staat de brief vol met mitsen en maren. Bijvoorbeeld als het gaat om vergoeding van mediwiet door verzekeraars. ‘In principe ben ik er vóór dat medicinale cannabis wordt opgenomen in het basispakket. Aan opname in het basispakket zijn echter van tevoren vastgelegde regels verbonden.’

Ab Klink (foto: Wikipedia)
Ab Klink (foto: Wikipedia)

Omdat cannabis geen ‘geregistreerd geneesmiddel’ is, zou op die regels een uitzondering gemaakt moeten worden. Klink: ‘Dit lijkt me niet de juiste weg’.

Over het recht op eigen teelt voor medicinaal gebruik schrijft Klink dat artikel 3 van de Opiumwet bepaalt dat teelt van cannabis verboden is, ongeacht het aantal planten. ‘De in Nederland gangbare grens van vijf planten’ is gebaseerd op een aanwijzing van het OM, niet op de Opiumwet zelf. ‘De Opiumwet biedt niet de mogelijkheid om de hier voorgestelde uitzondering op te nemen, mede gelet op de internationale verdragen die aan deze wet ten grondslag liggen.’

De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van MS-patiënt en thuiskweker Wim Moorlag ‘betrof een incidenteel geval’, vindt Klink. Andere medicinale thuistelers hebben dus pech gehad: ‘De regering is niet bereid de wet zodanig aan te passen dat het straks mogelijk wordt om met een doktersverklaring op (middel)grote schaal hennep te gaan telen.’

VWS-folder over medicinale cannabis (klik hier voor PDF)
VWS-folder over medicinale cannabis

Gebruikers van medicinale cannabis blijven wat Klink betreft helemaal afhankelijk van het Bureau Medicinale Cannabis.  En de verzekeraars mogen zelf weten of ze cannabis vergoeden of niet: ‘Zoals ik u heb uitgelegd kan ik medicinale cannabis niet zomaar in het basispakket opnemen. Verzekeraars hebben daarentegen een grote mate van vrijheid hoe zij hun aanvullend pakket samenstellen.’

Klik voor een PDF-versie van de brief hier. Een filmpje waarin van der Ham zijn initiatiefnota toelicht staat hier.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*