VNG-reactie op hoofdlijnenbrief kabinet: ´onvoldoende´

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is teleurgesteld in de hoofdlijnenbrief drugsbeleid van het kabinet. Hoewel het kabinet volgens de VNG ´goede stappen zet in de richting van een congruent en duurzaam drugsbeleid´ biedt de brief ´helaas onvoldoende handvatten aan gemeenten om de coffeeshopproblematiek goed aan te pakken´. De gemeenten wensen verdere regulering van het coffeeshopbeleid en zouden graag ´doorpakken naar de achterdeur´.

De VNG stuurde haar vijf pagina´s tellende reactie op 12 november aan minister ter Horst van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer en de gemeenten die deelnamen aan de ´Wiettop´ in Almere vorig jaar.

De burgemeesters van Eindhoven, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen tijdens de Wiet-top van de VNG in Almere, november 2008 (foto © Gonzo media)
De burgemeesters van Eindhoven, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen tijdens de Wiet-top van de VNG in Almere, november 2008 (foto © Gonzo media)

De reactie is nadrukkelijk bedoeld om meegenomen te worden in de nieuwe drugsnota van het kabinet. Belangrijkste pijnpunt blijft  de aanvoer van coffeeshops, de achterdeur:
“Voor veel gemeenten is het zeer interessant om te experimenteren met maatregelen ter verdere regulering van de voordeur, maar dit is voor veel gemeenten slechts een halve maatregel. Gemeenten zouden graag, naar anologie van model V van de Adviescommissie drugsbeleid, doorpakken naar de achterdeur aangezien dit noodzakelijk is om de criminaliteit die aan zowel de productie als de handel is verbonden, aan te pakken.”

De pers in actie op de VNG Wiet-top in Almere, 21 november 2008 (foto © Gonzo media)
De pers in actie op de VNG Wiet-top in Almere, 21 november 2008 (foto © Gonzo media)

Helaas biedt het kabinet geen enkele ruimte voor experimenten met de achterdeur:

“Met uw hoofdlijnenbrief zal in de aanstaande drugsnota nog steeds sprake zijn van een gedoogbeleid, hetgeen een legalisering of een hard verbod uitsluit.”

Fijntjes constateert de VNG dat de problemen rond coffeeshops ontstaan zijn door het Haagse beleid. Een zogenaamd ´Ministerieel Team´, zoals voorgesteld door het kabinet, lost dat niet op:

Prem Radhakishun in gesprek met Gerd Leers, burgemeester van Maastricht, bij de Wiet-top in Almere (foto © Gonzo media)
Prem Radhakishun in gesprek met Gerd Leers, burgemeester van Maastricht, bij de Wiet-top in Almere (foto © Gonzo media)

“Wij zijn van mening dat de problemen in de uitvoering van het huidige drugsbeleid zijn ontstaan door het gebrek aan heldere kaders waarbinnen het beleid uitgevoerd kan worden. Alleen een Ministerieel Team kan deze beleidsverwaarlozing niet tegengaan. Het beleid zelf moet zorgen voor een borging van ontwikkeling en leervermogen. Om te leren is het noodzakelijk periodiek het oor te luister te leggen bij de uitvoerders van het beleid, waaronder de gemeenten, om zodoende de praktische uitvoerbaarheid van het beleid te volgen en waar nodig bij te stellen.”

De VNG pleit dan ook voor een vast periodiek overleg met de landelijke overheid over het drugsbeleid. Klik voor de PDF-versie van de brief hier. De hoofdlijnenbrief drugsbeleid van het kabinet staat hier.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*