(Illegale) plantages

Bij het lezen van het kleine bericht over illegale wietplantages in Amsterdam-De Baarsjes in Het Parool van 26 oktober kruipen de rillingen mij over de rug.
De politie en stadsdeel De Baarsjes werken samen om de thuisteelt van wiet te stoppen, want het zou gevaarlijk zijn en allerlei overlast veroorzaken.
Zij roepen bewoners op de kliklijn te bellen als zij ‘het vermoeden’ hebben dat er een wietplantage bij hen in de buurt zit.
Ten eerste wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen medicinale en kleinschalige thuiskweek voor eigen gebruik, dat goed, veilig en verantwoord gedaan kan worden en grootschalige kweek.
De grootschalige kweek op woonlocaties wordt juist door de politie en de beleidsmakers in stand gehouden en hoe verder het verbod en de repressie op cannabis, de kwekers en gebruikers worden uitgebreid, hoe groter dit soort problemen worden.
Behalve het onnodig verspillen van belastinggeld komt dit beleid en de misinformatie die ermee gepaard gaan neer op een vorm van criminele nalatigheid.
En dan die ‘stank’… Veel meldingen over stand blijken in werkelijkheid gewoon mensen te zijn die thuis cannabis roken, vaporiseren of bongen al dan niet in gezelschap van vrienden. Niet fijn als je daarvoor opeens oom agent op bezoek krijgt. En de wetenschap dat je buurman daarvoor de kliklijn heeft gebeld, bang gemaakt door foutieve opruiende informatie, daar zakt je broek van af!
Want het gebruiken van cannabis is een normaal sociaal verschijnsel en wat de één vindt stinken vindt de ander lekker ruiken.
Het oproepen tot het verraden van cannabis gebruikende en telende medeburgers getuigt van grote onwetendheid en grove nalatigheid.
De enige echte oplossing is het opheffen van het verbod op cannabis.

Jackie Woerlee, Amsterdam

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*