VOC stuurt advies cannabisbeleid naar de Tweede Kamer

Den Haag, 22 oktober 2009

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) heeft alle Tweede Kamerleden een advies gestuurd over het Nederlandse cannabisbeleid, dat op 17 november besproken wordt in een plenair debat.

Het vijf pagina’s tellende advies gaat in op de hoofdlijnenbrief van het kabinet over het drugsbeleid en het rapport van de adviescommissie Van de Donk. Net als in dat rapport is de centrale vraag: wat moet er gebeuren met de teelt en aanvoer van cannabis voor de coffeeshops? De VOC analyseert de zes varianten die de commissie voorstelt en dringt er bij de Kamerleden op aan de drie varianten waarin de achterdeur ‘op slot’ blijft af te wijzen. Zonder regulering van de aanvoer blijven de problemen op het gebied van criminaliteit en overlast volgens de VOC onverminderd bestaan: “Doorgaan met dit beleid, zonder dat serieus over de mogelijke alternatieven is nagedacht, komt neer op een vorm van criminele nalatigheid.”

Legalisering van de cannabismarkt, een optie die de commissie afwijst, is volgens de VOC de beste oplossing. In het VOC-advies worden de argumenten tegen legalisering helder weerlegd. Tegelijk constateert de VOC dat legalisering op dit moment politiek onhaalbaar is. Voorlopig is regulering van de aanvoer daarom de beste optie. Het VOC-advies laat zien hoe regulering er in de praktijk uit zou kunnen zien en welke voordelen dit model biedt. De VOC is kritisch over de optie die de commissie aanbeveelt: ‘besloten, tweezijdige regulering’. In dit model moeten cannabisconsumenten lid worden van een club, die de teelt verzorgt en de oogst in een besloten ‘coffeeshop-club’ aan haar leden verkoopt.

De VOC wijst dit model af: “Deze optie gaat er altijd nog vanuit dat cannabisgebruik door volwassenen geen normaal verschijnsel is, hetgeen weersproken wordt door de feiten en de conclusies van de commissie zelf.” Bovendien zal de schemerige toestand rond de achterdeur van de coffeeshop zich naar de voordeur uitbreiden en biedt een pasjessysteem geen oplossing voor problemen rond buitenlandse cannabis-consumenten. Het probleem is niet dat toeristen cannabis kopen in Nederland, maar dat sommige van hen overlast veroorzaken of hun cannabis op de illegale markt betrekken. Een verplicht pasjessysteem zal dit probleem hooguit vergroten.

De VOC beschouwt het wereldwijde cannabisverbod als een historische vergissing en constateert dat de ‘war on cannabis’ haar langste tijd heeft gehad, gezien de ontwikkelingen in o.a. de VS, Canada, Mexico, Argentinië, Portugal, Spanje en Tsjechië. “Het model van een coffeeshop met gedoogde voordeur en niet-gedoogde achterdeur heeft voldaan gedurende een periode, maar is dringend aan vernieuwing toe. Deze vernieuwing zal moeten gaan in een voor de hand liggende richting: verdergaande decriminalisering op weg naar een definitieve oplossing: de opheffing van het cannabisverbod.” In de komende weken zal een VOC-delegatie de drugswoordvoerders van de politieke partijen bezoeken om het advies toe te lichten.

_______________________________________________________________________________________
Meer informatie over de achtergronden, standpunten en activiteiten van de VOC is te vinden op onze website www.voc-nederland.org. Voor interviews kunt u mailen naar info@voc-nederland.org

NB: Klik hier voor een PDF-versie van het VOC-advies

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*