Haagse gemeenteraad tegen sluiten coffeeshops

Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad ziet niets in het plan van burgemeester van Aartsen om twaalf van de veertig coffeeshops in de stad te sluiten. De fracties van GroenLinks, PvdA, D66, SP en de Haagse Stadspartij willen dat coffeeshophouders worden gezien als ‘normale ondernemers met een bijzonder product’.

Van Aartsen wil dat er eind 2011 nog slechts 28 coffeeshops over zijn. Vooral in het Zeeheldenkwartier en het Regentessekwartier, samen goed voor ruim de helft van alle shops in Den Haag, zou een groot aantal zaken de verkoop van cannabis moeten staken. De vijf genoemde raadsfracties lieten vandaag weten dat zij niets zien in het ‘blind sluiten’ van coffeeshops.  Zij pleiten voor kwaliteitseisen en maatregelen om de spreiding van coffeeshops te stimuleren. Morgen bespreekt de raadscommissie Veiligheid van Aartsen’s voorstel.

De Vereniging Haagse Cannabis Shops (VHCS) concludeerde eerder in een persbericht dat het voorstel indruist tegen de adviezen van de Commissie van de Donk en ongewenste neveneffecten zal hebben. Van de Donk pleitte immers voor het behoud van de coffeeshop als kleinschalige voorziening voor lokale consumenten. “Sluiting van 12 coffeeshops zal ervoor zorgen dat de overblijvende shops geen kleinschalige voorziening meer kunnen zijn omdat ze het te druk krijgen”, aldus de VHCS. “Resultaat kan zijn dat de overgebleven coffeeshops meer overlast gaan veroorzaken door de toegenomen verkeersbewegingen en dat de  coffeeshopondernemers te grootschalig worden en hiervoor door justitie vervolgd kunnen worden voor deelneming aan een criminele organisatie.”

(Bronnen: ANP, Canna Embassy)

Coffeeshop Happy Smile in Den Haag (foto: Derrick Bergman / Gonzo Media)
Coffeeshop Happy Smile in Den Haag (foto: Derrick Bergman / Gonzo Media)
Van Aartsen wil

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*