VOC stuurt 300 Cannabis Tribunaal DVD’s naar pers en politiek

  • SHARE:
  • Tweet this

September 28th, 2009 | 17:27
Door webmaster

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) verstuurt deze week 300 dubbele DVD’s met een verslag van het Cannabis Tribunaal naar journalisten en politici, onder wie alle Tweede Kamerleden. Het bekijken van deze dvd is volgens de vereniging een uitstekende voorbereiding op het aanstaande Kamerdebat over de nieuwe drugsnota.

DVD_cover_Cannabis_TribunaalDe VOC is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties en personen die rechtstreeks met het cannabisbeleid te maken hebben. De vereniging werd opgericht na afloop van het Cannabis Tribunaal in Den Haag, op 1 en 2 december 2008. In Nieuwspoort debatteerden wetenschappers, activisten, ondernemers en politici over de toekomst van het Nederlandse cannabisbeleid. Geen enkele politieke partij of organisatie bleek in staat om steekhoudende argumenten aan te dragen ter verdediging van het huidige verbod op cannabis. De dubbele DVD bevat een weerslag van de debatten, met gerenommeerde deskundigen als Louk Hulsman, Freek Polak en Hans van Duijn. De DVD is verstuurd naar alle Tweede Kamerleden, kabinetsleden die met drugsbeleid te maken hebben, burgemeesters, commissarissen der koningin en ruim honderd journalisten en redacties van kranten, tijdschriften en televisieprogramma’s. Ook koningin Beatrix ontvangt een DVD.

In een begeleidende brief geeft de VOC een reactie op het rapport ‘Geen deuren maar daden – Nieuwe accenten in het Nederlandse drugsbeleid’ van de Adviescommissie Drugsbeleid o.v. v. Wim van de Donk. Citaat: β€œDe VOC pleit er voor het cannabisverbod zo snel mogelijk ter discussie te stellen in de Tweede Kamer. De problemen als gevolg van het verschijnsel cannabisgebruik in Nederland kunnen vrijwel allemaal worden toegeschreven aan het feit dat dit middel verboden is. Of het nu gaat om de volksgezondheid, de openbare veiligheid of de openbare orde: elke maatregel die controle, schadebeperking en overlastbestrijding ten aanzien van teelt, handel en gebruik van cannabis wil bevorderen, stuit nu onherroepelijk op het probleem dat een groot deel van de cannabismarkt een noodgedwongen illegaal karakter heeft.”

Naast productie en verspreiding van de Cannabis Tribunaal DVD organiseerde de VOC dit jaar de publieks-manifestatie Cannabis Bevrijdingsdag, op het Museumplein in Amsterdam. Volgend jaar vindt opnieuw een Cannabis Tribunaal plaats en op 8 mei 2010 staat de tweede editie van Cannabis Bevrijdingsdag op het programma. Meer informatie over de VOC is te vinden op de vernieuwde website www.voc-nederland.org

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.