Alle hens aan dek met de VOC! (EssensiE, maart 2009)

Nieuw: Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod

Het succesvolle Cannabis Tribunaal in Den Haag lijkt een kleine revolutie te veroorzaken in Nederwietland. Voor het eerst slaan brancheverenigingen, wetenschappers, activisten en consumenten de handen ineen om de afbraak van het softdrugsbeleid te stoppen. De naam van de nieuwe koepelorganisatie: Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod.

alle-hens-aan-dek
Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Sinds het Cannabis Tribunaal is de VOC in oprichting twee keer bijeengekomen in het Amsterdamse Sensi Café van Ben Dronkers. De vergaderingen worden geleid door Joep Oomen van ENCOD, de Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid. Het gezelschap dat tijdens de tweede vergadering op 10 februari rond de tafel zit illustreert hoe breed het nieuwe initiatief wordt gedragen. De Vereniging van Cannabisconsumenten heeft Tom en Daniël afgevaardigd, Paul Wilhelm (De Dampkring, BCD) zit naast Shiva Sparenberg (Sensi) en Henk Poncin (Cannabis College). August de Loor, Adriaan Jansen en Freek Polak brengen hun ervaring en deskundigheid in, net als ‘Green Ambassador’ Darpan van Kuijk uit Den Haag en Jacqueline Woerlee, activiste en mediwietgebruiker. Ook Simon Smit van Serious Seeds is bij de VOC betrokken. Half februari stuurde de VOC een plan van aanpak naar donoren van het Cannabis Tribunaal en een aantal coffeeshopbonden. Doelstelling: ‘het pleidooi voor opheffing van het cannabisverbod zo goed mogelijk laten doorklinken in de Tweede Kamer en de media, en de samenwerking bevorderen tussen alle personen en organisaties in Nederland die zich voor deze taak inzetten’.

Alle betrokkenen realiseren zich dat 2009 het jaar van de waarheid wordt voor de coffeeshops en het gedoogbeleid. In het voorjaar wordt een evaluatie van de regering over het gedoogbeleid verwacht, daarna zal een speciale commissie het kabinet adviseren over eventuele aanpassing van het Nederlandse drugsbeleid. Pas in september volgt het slotdebat in de Tweede Kamer. Het is ‘onwaarschijnlijk dat dit debat zal eindigen in opheffing van het cannabisverbod’, merkt de VOC droogjes op in het plan van aanpak. “Het gaat er vooral om in dit debat tegenwicht te bieden aan de demonisering van cannabis en het bestaansrecht van de coffeeshop te verdedigen. Op lange termijn dient gewerkt te worden naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2011 waarin het cannabisbeleid een thema zou moeten worden.” De VOC gaat de conclusies van het Tribunaal en andere eerlijke informatie over cannabis verspreiden en wil politici en de adviescommissie actief benaderen. Op 2 mei, internationale Cannabis Bevrijdingsdag, zal in Amsterdam een publieksmanifestatie worden georganiseerd.

Eendracht maakt macht, dus gaat de VOC alle organisaties in kaart brengen die ‘zich inzetten voor de emancipatie van cannabis in Nederland’ en deze uitnodigen voor een landelijk overleg in september. Tijdens de tweede bijeenkomst in het Sensi café is Joep Oomen duidelijk over de kansen voor de toekomst: “Tot aan de verkiezingen halen we niks binnen.” Koffieshophouder Paul Wilhelm valt hem bij: voorlopig gaat het om ‘damage control’. Freek Polak heeft een nieuwtje: VVD-prominenten Frits Bolkestein en Hans Dijkstal zijn toegetreden tot de adviesraad van de Stichting Drugsbeleid. De politieke druk op de coffeeshop heeft volgens Polak vooral te maken met het feit ‘dat ons systeem het enige evidente voorbeeld ter wereld is dat het drugsverbod niet werkt; daarom moeten de coffeeshops dicht’. Toch is hij voorzichtig optimistisch, net als de meeste andere aanwezigen. Als de VOC de huidige constructieve sfeer en strijdbaarheid vast weet te houden, zou dat optimisme wel eens terecht kunnen blijken. Voorlopig kun je op www.cannabistribunaal.nl terecht als je meer wil weten over de VOC. Of nog beter: als je zelf een bijdrage wil leveren. Alle hens aan dek!

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*