VOC verwelkomt advies commissie van de Donk

Amsterdam, 2 juli 2009

De VOC i.o., de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod in oprichting, is verheugd dat de commissie van de Donk in haar rapport ‘Geen deuren maar daden’ een lans breekt voor de coffeeshop als ‘rustige en veilige omgeving voor de volwassen cannabisgebruiker’. De beste manier om die omgeving in stand te houden is opheffing van het cannabisverbod. VOC-woordvoerder Freek Polak: “Kies voor gezond verstand en transparantie, en schakel de illegaliteit uit.”

De VOC i.o. is het met de commissie eens dat coffeeshops een nuttige voorziening voor de cannabisconsumenten vormen, die ‘niet echt problemen veroorzaken’. Juist daarom dient er een einde te komen aan de toenemende repressie van de afgelopen tien jaar; die immers debet is aan de toegenomen verharding en agressie in het niet-gedecriminaliseerde deel van de cannabismarkt: ‘de achterdeur’. Het verbod op cannabis staat pragmatisch, evidence-based beleid in de weg. Cannabis hoort niet in de strafwet, maar in de warenwet thuis; deugdelijk gereguleerd en gecontroleerd in plaats van overgelaten aan de illegaliteit. Het pleidooi voor een integrale benadering van roesmiddelenbeleid, inclusief alcohol, ondersteunt de VOC van harte.

De VOC i.o. zet grote vraagtekens bij het wietpas-model van ‘besloten cannabisclubs’; afkeer van registratie zal een substantieel deel van de cannabisconsumenten alsnog voor het illegale circuit doen kiezen. Wereldwijd groeit de consensus dat verbieden geen oplossing is, maar de schade door drugsgebruik en -handel juist vergroot. Zo is de stijging van het THC-percentage van cannabis een rechtstreeks gevolg van de felle bestrijding van de cannabisteelt; een mechanisme dat al sinds de Amerikaanse drooglegging bekend is. Los van de vraag hoe schadelijk een hoog THC-percentage is; door criminalisering en gebrekkige regulering zal dit percentage zeker niet naar beneden gaan.

De VOC i.o. presenteert deze zomer een eigen advies over de toekomst van cannabis in Nederland, met als belangrijkste aanbevelingen:

– Cannabis uit het strafrecht
– Meer coffeeshops, niet minder, goede dekking lokale behoefte
– Erkenning van de sociale functie van de coffeeshop
– Afschaffing van de 500 gram voorraadregel en het scholenafstandscriterium; dit is louter symboolpolitiek
– Uitzondering van de tabakswet voor coffeeshops; een rustige en veilige omgeving voor cannabisconsumenten is niet te combineren met een rookverbod

—————————————————————————————————————————-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VOC-woordvoerders:

Freek Polak (06-30182408 fpolak@planet.nl)
Jackie Woerlee (06-13979321 emeraldgoddess64@gmail.com)
Derrick Bergman (040-2572818 d.bergman@gonzomedia.nl)
Darpan van Kuik (06-36111719 cannaembassy@yahoo.com)

De VOC is ontstaan na het Cannabis Tribunaal in Den Haag (www.cannabistribunaal.nl).
Als koepelorganisatie wil de VOC een permanent platform zijn voor alle organisaties en personen die zich inzetten voor afschaffing van het cannabisverbod.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*