VOC deelt Cannabis Tribunaal DVD’s uit aan kabinet

Den Haag, 11 september 2009

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) deelde vanochtend op het Binnenhof DVD’s uit aan de leden van het kabinet, met een verslag van het Cannabis Tribunaal. Met deze actie onderstreept de VOC haar oproep voor een fundamentele discussie over het verbod op cannabis.

Aanleiding was de bespreking van het drugsbeleid in de ministerraad. De VOC is een landelijk samenwerkingsverband van verschillende organisaties en personen die rechtstreeks met het cannabisbeleid te maken hebben. De VOC verenigt (organisaties van) cannabisconsumenten, coffeeshops en andere bedrijven in de cannabisbranche als ook anderen die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. De vereniging werd opgericht na afloop van het Cannabis Tribunaal in Den Haag, op 1 en 2 december 2008. In Nieuwspoort debatteerden wetenschappers, activisten, ondernemers en politici twee dagen lang over de toekomst van het Nederlandse cannabisbeleid. Geen enkele politieke partij of organisatie bleek in staat om steekhoudende argumenten aan te dragen ter verdediging van het huidige verbod op cannabis. De dubbele DVD bevat een weerslag van de debatten, met internationaal gerenommeerde deskundigen als Louk Hulsman, Freek Polak en Hans van Duijn.

Het doel van de VOC is de wenselijkheid van opheffing van het cannabisverbod onder de aandacht te brengen van de Nederlandse bevolking, media en politici. Naast productie en verspreiding van de Cannabis Tribunaal DVD organiseerde de VOC dit jaar de publieksmanifestatie Cannabis Bevrijdingsdag (Museumplein Amsterdam, 9 mei j.l.). Volgend jaar vindt opnieuw een Cannabis Tribunaal plaats, met de nadruk op de internationale situatie. Voor 8 mei 2010 staat de tweede editie van Cannabis Bevrijdingsdag op het programma. De VOC is ervan overtuigd dat het wereldwijde cannabisverbod een historische vergissing is. Dit verbod heeft geen problemen opgelost, maar die slechts versterkt of zelfs gecreëerd.

Recente ontwikkelingen in o.a. de VS, Mexico, Argentinië, Brazilië, Portugal, Spanje en Tsjechië tonen aan dat Nederland al lang niet meer alleen staat in haar overtuiging dat criminalisering van de cannabismarkt een heilloze weg is. Nederland kan trots zijn op de resultaten van haar cannabisbeleid, waarin decriminalisering centraal staat. Het feit dat steeds meer landen dit uitgangspunt omarmen zou de Nederlandse overheid aan moeten sporen eindelijk de volgende stap te zetten op weg naar opheffing van het cannabisverbod.

Voor meer informatie en persexemplaren van de DVD kunt u contact opnemen met de volgende VOC-ers:

Freek Polak:
06-30182408
fpolak@planet.nl

Jackie Woerlee:
06-13979321
emeraldgoddess64@gamil.com

Derrick Bergman:
040-2572818
d.bergman@gonzomedia.nl

Darpan van Kuik:
06-36111719
cannaembassy@yahoo.com

De volgende organisaties en personen zijn op dit moment actief binnen de VOC:

Adviesburo Drugs – August de Loor, Bond van Cannabisdetaillisten (BCD), Canna Embassy Den Haag- Darpan Van Kuik, Cannabis College Amsterdam, Europese Coalitie voor Rechtvaardig & Effectief Drugsbeleid (ENCOD), Hash Marihuana & Hemp Museum Amsterdam, Landelijk Overleg Coffeeshops (LOC), Maandblad EssensiE, Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN), Vereniging van Cannabis Consumenten (VVCC), Adriaan Jansen, Freek Polak (o.a. Stichting Drugsbeleid), Jackie Woerlee

www.cannabistribunaal.nl – www.vocnederland.org (vanaf 18 september nieuwe site: www.voc-nederland.org)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*