Brief aan koningin Beatrix (23 december 2008)

Aan de Koningin der NederlandenVOC_logo

Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag
Amsterdam, 23 december 2008

Majesteit,

Het is ons een bijzonder grote eer U bij deze een postzegelserie te doen toekomen over de hennepplant. Deze serie is in voortreffelijke samenwerking met TNT Post op 22 december uitgebracht door de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven en organisaties die zich inzetten voor het behoud van de hennepplant voor de Nederlandse samenleving.

Van elke zegel worden duizend exemplaren in omloop gebracht. Een beperkt aantal zegels zal op het internationale veilinghuis Delcampe te koop worden aangeboden.

De bedrijven en organisaties die op de zegels staan afgebeeld houden zich bezig met het bevorderen van de hennepcultuur, binnen het kader van de huidige wetgeving. Nederlandse bedrijven staan wereldwijd hoog aangeschreven als producenten van hoge kwaliteit hennepzaden, met speciale aandacht voor de medicinale toepassingen van deze plant. Honderden zogenaamde “growshops” leveren kweekmateriaal aan de tienduizenden Nederlanders die cannabis kweken voor hun persoonlijk gebruik.

De ruim 1 miljoen Nederlanders die regelmatig van cannabis willen genieten kunnen terecht bij een van de Nederlandse coffeeshops. Anderen houden zich dan weer bezig met de bevordering van de hennepteelt voor talloze industriële doeleinden, of maken de kennis over deze toepassingen toegankelijk voor een breed publiek. Verschillende maatschappelijke organisaties ijveren voor de volledige emancipatie van de hennepplant en haar gebruikers, en pleiten voor een wettelijke regulering van de teelt voor persoonlijk gebruik in groepsverband.

Wij menen dat Nederland trots mag zijn op de kennis en ervaring met de hennepteelt die hier in de afgelopen eeuwen is opgebouwd. Hennep heeft in de vaderlandse geschiedenis, onder andere in de scheepvaart, een uiterst belangrijke rol gespeeld, en dit zou ook voor de toekomst kunnen gelden.

Het gewas heeft talrijke mogelijkheden om als duurzaam alternatief te dienen voor produkten die zijn gebaseerd op niet hernieuwbare grondstoffen zoals olie en hout, in onder andere de bouw, energievoorziening, voedings-, kleding- en papierindustrie.

Dankzij het relatief tolerante klimaat ten opzichte van cannabis, ook wel “gedoogbeleid” genoemd, is er de afgelopen jaren tevens een grote kennis opgebouwd van de omgang met het “psycho-actieve” gebruik van deze plant. Daarbij valt op dat de zware kritiek uit het buitenland waaraan Nederland blootstond bij het begin van deze periode de laatste jaren is verstomd.

Uit Europese cijfers blijkt dat de consumptie van cannabis in Nederland, onder jongeren en volwassenen, ondanks de relatief gemakkelijke beschikbaarheid ervan, minder hoog is dan die in onze buurlanden, waar geen coffeeshops bestaan. Ook het gebruik onder jongeren van zwaardere roesmiddelen zoals cocaïne en heroïne vormt in Nederland een minder groot probleem dan in vele landen in en buiten Europa, waarbij mag worden aangemerkt dat het gedoogbeleid hier een belangrijke rol in heeft gespeeld.

Het gedoogbeleid heeft echter ook een aantal negatieve aspecten. Het bezit en de verkoop van persoonlijke gebruikershoeveelheden worden dan wel gedoogd, maar de teelt en aanlevering van de coffeeshop is nog altijd strafbaar. Om die reden ontstaan vormen van criminaliteit en overlast die niets met hennep of cannabis op zich te maken hebben, maar het gevolg zijn van een incoherent en tegenstrijdig beleid, dat is gebaseerd op het verbieden van cannabis. Het misverstand dat hierdoor is ontstaan heeft de politieke discussie, vooral op landelijk niveau, vertroebeld.

In een poging om hierin helderheid te verschaffen hebben wij op 1 en 2 december 2008 in Nieuwspoort, Den Haag, het Cannabis Tribunaal georganiseerd. Onder leiding van oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas en in het bijzijn van een voor de gelegenheid gevormde “rechtbank” hebben daar enkele debatten plaatsgevonden over de stelling: “Het cannabisverbod plaatsgevonden over de stelling: “Het cannabisverbod heeft meer negatieve dan positieve effecten”. Op voorhand hadden wij een lijst opgesteld van 18 negatieve effecten van het cannabisverbod en alle Tweede Kamerfracties uitgenodigd om indien mogelijk, het tegendeel van deze stelling te komen bepleiten. Uiteindelijk daagde slechts een politieke partij op, het CDA, dat pleit voor sluiting van de coffeeshops in Nederland.

De rechtbank, onder voorzitterschap van Dr. Hendrik Kaptein, rechtsfilosoof verbonden aan de Universiteit van Leiden, was eenduidig in haar oordeel. Voor een gehoor van wetenschappers, oud-politiemensen, coffeeshophouders en andere betrokken burgers, bestempelde de rechtbank de argumenten van CDA-woordvoerster Cisca Joldersma als ‘drogredenen’ en ‘van nul en generlei waarde’, aangezien zij uitsluitend op normatieve uitgangspunten waren gebaseerd.

Op het pleidooi voor legalisering van de cannabismarkt van Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond, had de rechtbank niets aan te merken. Volgens Van Duijn is het CDA – vanwege het handhaven van het cannabisverbod – verantwoordelijk voor 50% van de criminaliteit in Nederland, en wordt jaarlijks anderhalf miljard euro belastinggeld aan zinloze drugbestrijding verspild. Beide argumenten werden door Joldersma niet weerlegd.

De huidige onmacht van de Nederlandse regering en parlement om een coherent en werkbaar cannabisbeleid te ontwikkelen baart ons grote zorgen. Niet alleen omdat wij menen dat het cannabisverbod het algemeen belang schaadt. We verwijzen ook naar de zorgelijke situatie in vele Nederlandse gemeenten die aan of dichtbij de grenzen liggen. Locale overheden van deze gemeenten dringen al jaren aan op het invoeren van een duidelijk wettelijk kader voor het functioneren van coffeeshops, met name in verband met de teelt van cannabis. De landelijke overheid kan die oproep niet naast zich neer blijven leggen.

Om al deze redenen, Uwe Majesteit, zijn wij ernstig verontrust en wensen wij ons in Uw Koninklijke zorg aan te bevelen.

Het zou ons tevens een bijzonder grote eer zijn mocht U een bezoek wensen te brengen aan een van de plekken in Nederland waar de positieve toepassingen van de hennepplant het best tot hun recht komen: het Hash Marihuana & Hemp Museum te Amsterdam. Wij zijn ten zeerste bereid U daar van tekst en uitleg te voorzien, ook over de inhoud van deze brief.

Hoogachtend

Dutch Passion – Henk van Dalen
Organic Earth – Djon Janssen, Roger Willemsen
Cannabis College – Henk Poncin
Stichting Drugsbeleid – Freek Polak
JaJa import & export B.V. – Etienne en Pascal van de Rakt
Dampkring Coffeeshop – Paul Wilhelm
ENCOD – European coalition for just and effective drug policies – Joep Oomen
Sensi Seeds – Ben Dronkers
Hempflax – Ben Dronkers

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*