Hoofdlijnenbrief drugsbeleid kabinet

  • SHARE:
  • Tweet this

September 21st, 2009 | 14:53
Door webmaster

De brief van het kabinet over de hoofdlijnen van het drugsbeleid is afgelopen vrijdag naar de Kamer gestuurd.Brief_kabinet_11_9_2009

Zeventien bladzijden waaruit blijkt dat het kabinet wel ruimte wil geven aan experimenten met verhoging van de maximale handelsvoorraad van coffeeshops, maar experimenten rond gereguleerde teelt blijft afwijzen. Gemeenten krijgen wel toestemming om ‘te experimenteren met een betere spreiding van coffeeshops, mogelijk ook over gemeentegrenzen heen’. De hele brief vindt je hier.

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.