Hoofdlijnenbrief drugsbeleid kabinet

De brief van het kabinet over de hoofdlijnen van het drugsbeleid is afgelopen vrijdag naar de Kamer gestuurd.Brief_kabinet_11_9_2009

Zeventien bladzijden waaruit blijkt dat het kabinet wel ruimte wil geven aan experimenten met verhoging van de maximale handelsvoorraad van coffeeshops, maar experimenten rond gereguleerde teelt blijft afwijzen. Gemeenten krijgen wel toestemming om ‘te experimenteren met een betere spreiding van coffeeshops, mogelijk ook over gemeentegrenzen heen’. De hele brief vindt je hier.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*