Onafhankelijk

Onafhankelijk

Het VOC is een onafhankelijke stichting, die zich ten doel stelt om in Nederland te komen tot een rechtvaardig en effectief cannabisbeleid.
Media

Media

Het VOC wordt vrijwel dagelijks geraadpleegd door media, ondernemers en organisaties. Via de website, persberichten, publicaties en social media houden we de wenselijkheid van legalisering op de agenda.
Doneren

Doneren

Al deze activiteiten zijn alleen mogelijk dankzij individuele donaties. Daarom doen we een beroep op alle personen, bedrijven en organisaties in Nederland om ons te steunen. Nieuw: word maandelijkse VOC donateur.

Become a Patron!

De alternatieve
VOC-troonrede
met Doede de Jong

Over ons

De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een landelijk samenwerkingsverband van personen en organisaties die rechtstreeks te maken hebben met het cannabisbeleid

Het VOC is ontstaan na het eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag, in december 2008. Twee dagen debatteerden wetenschappers, activisten, politici en ondernemers over het Nederlandse cannabisbeleid. Geen enkele deelnemer bleek in staat om steekhoudende argumenten aan te dragen vóór het huidige verbod op cannabis.

Het VOC is ervan overtuigd dat het wereldwijde cannabisverbod een historische vergissing is, die geen problemen oplost, maar die slechts versterkt of zelfs veroorzaakt.

Verder lezen

0%

Nederlanders voor regulering

0

Aantal jaren gedogen in Nederland

0

Aantal jaar Nederlandse Opiumwet

0

Aantal landen en Staten waar cannabis legaal is

Campagnes

Verleden activiteiten

Niet de plant is het probleem, maar het verbod
Cannabis is een natuurlijk roesmiddel en een heilzaam medicijn dat wereldwijd door miljoenen mensen met plezier wordt gebruikt, zonder noemenswaardige schade voor henzelf of anderen.
Het VOC beschouwt de toegenomen repressie rond cannabis in Nederland als een achterhoede-gevecht
De vele repressieve maatregelen van de afgelopen twintig jaar hebben louter negatieve effecten gehad: verharding en toename van geweld op de cannabismarkt, vervuiling van het product, toename van straat- en huisdealers en verspilling van belastinggeld en capaciteit bij politie en justitie.
Recente ontwikkelingen
Recente ontwikkelingen in o.a. Canada, de Verenigde Staten, Luxemburg, Duitsland, Spanje, Denemarken, Zuid Afrika, Mexico, Jamaica, Colombia, Uruguay, en Thailand tonen aan dat steeds meer landen inzien dat legalisering van cannabis beter werkt dan criminalisering en repressie.
Het VOC bepleit sinds 2009 een rechtvaardig en effectief cannabisbeleid, dat niet op emoties en vooroordelen maar op feiten is gebaseerd
Daarbij hoort een wettelijke regeling voor thuisteelt en de erkenning van de sociale functie van de coffeeshop, als tweede uitgaanscircuit van ons land en voorbeeld voor het buitenland van decriminalisering en regulering in de praktijk.
Cannabis hoort niet in de strafwet thuis, net zo min als alcohol of tabak
Opheffing van het cannabisverbod maakt de weg vrij voor meer transparantie, kwaliteitscontrole, veilige en verantwoorde teelt en het heffen van accijnzen.
Haaks op de doelstellingen
De koers van de kabinetten Rutte staat haaks op de doelstellingen die sinds 1976 centraal staan in ons drugsbeleid: bevordering van de volksgezondheid, decriminalisering van de consument en scheiding van de markt voor cannabis van die voor hard drugs. Dat kan en moet beter.

Voorzitter, woordvoerder

Derrick Bergman schrijft al sinds begin jaren negentig over cannabis, onder meer voor Highlife, EssensiE

Secretaris

Mauro Picavet is secretaris van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC). In juli

‘Meester Roozen’ studeerde rechten in Leiden en maakte daarna furore als politiek journalist, hoofdredacteur, lobbyist

Erik van der Vlist

Werkgroep Cannabis en Verkeer, Dossier THC

Erik van der Vlist (1966), een veelzijdige graficus en programmeur, zet zich al jarenlang in

Voormalig budtender bij coffeeshop Toermalijn in Tilburg, medeoprichter van de HomeGrown Cup en marktmeester van

Sinds hij in 1970 de eerste straathoekwerker van Nederland werd, is August de Loor betrokken

Mede-oprichter

Vele cannabisten in Nederland kennen Darpan van Kuik als een onvermoeibare activist uit Den Haag

Psychiater in ruste, medeoprichter van de stichting Drugsbeleid en het VOC en voormalig voorzitter van

Vergadervoorzitter

De bekendste wietkweker van Nederland streed decennia voor legalisering van de plant, die hij al

De nestor van het VOC, medeoprichter en erevoorzitter. Henk richtte midden jaren negentig de actiegroep

Toen Joep Oomen op 18 maart 2016 volkomen onverwacht overleed, ging er op vier continenten